Maxximus1607® are obligația de a aduce la cunoștintă tuturor clienților, dar și utilizatorilor website-ului www.maxximus.ro, că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare noul regulament european, regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Prezenta lege reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea produselor oferite de către Maxximus1607®.

Clauzele prevăzute în T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.

Conform Regulamentul nr. 679, îți comunicăm următoarele:

– Maxximus1607® acționează ca operator de date cu caracter personal;

– datele colectate de Maxximus1607® sunt folosite în scopul onorării comenzilor clienților în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) nr. 910/2014;

– datele tale cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Maxximus1607® și pot fi dezvăluite auditorilor, terților care își bazează conduita pe serviciile furnizate de Maxximus1607®, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, partenerilor contractuali ai Maxximus1607® (firme de curierat, împuterniciți către care am externalizat anumite servicii etc.), firmele afiliate Maxximus1607® și în orice alte situații justificate cu înștiințarea ta în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor tale;

– drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 de care beneficiezi sunt: 

⧫ dreptul de informare și acces;

⧫ dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora;

⧫ dreptul de opoziție;

⧫ dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor;

De asemenea, beneficiezi de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

– precizăm că exercitarea drepturilor enumerate la alineatul anterior se va face cu respectarea prevederilor REGULAMENTULUI (UE) nr. 910/2014;

Având în vedere noua legislație menționată mai sus, website-ul www.maxximus.ro si proprietarul acestuia respectă în totalitate normele legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, reamintim că vor fi reținute numai datele ce permit identificarea unei persoane, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de email și alte informații, numai atunci când aceste informații sunt trimise de către utilizator la adresa website-ului sau la adresa website-urilor conexe și sunt folosite:

• În scopul onorării comenzii

Prin completarea și trimiterea formularelor puse la dispoziția utilizatorilor pe website, cu date personale care au o funcție de identificare, aceștia își dau în mod expres și nemijlocit consimțământul asupra prelucrării acestor date în vederea realizării scopurilor/obiectivelor înscrise pe website în legătură cu respectivul formular.

Proprietarul acestui website va utiliza aceste informații pentru a răspunde cererii de informații a utilizatorului sau în scopurile care sunt prezentatate pe website.

Periodic, aceste informații (eventual adresă de email) vor putea fi folosite pentru o mai bună înțelegere a necesităților utilizatorilor, informări despre eventualele promoții, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile aparținând proprietarului website-ului etc.

Este posibil ca aceste informații să fie utilizate pentru a contacta utilizatorii.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, daca acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Dacă utilizați acest website, sunteți direct răspunzător pentru păstrarea confidențialității și restricționarea accesului la calculatorul dumneavoastră și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru orice activitate care se desfășoară sau se va desfășura pe website, cu datele dvs. de identificare.

• Securitatea informațiilor

Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic, însă nu ne putem asuma responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și gazduit website-ul și nici nu garantăm faptul că website-ul, serverul/serverele sau emailurile expediate nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit website-ul.

Confidențialitatea datelor și informațiilor contractelor încheiate de Maxximus1607® cu dumneavoastră este garantată total, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația în vigoare, la solicitarea expresă și legală a instituțiilor de aplicare a legii din România și din străinătate.

• Utilizarea cookies

Website-ul www.maxximus.ro colectează date referitoare la utilizarea website-urilor internet pentru a oferi servicii mai bune vizitatorilor și utilizatorilor săi, prin utilizarea de fișiere denumite „cookies” – fișiere pe care browserul de internet le copiază pe mediul de stocare al dispozitivului cu care navigați dumneavoastră atunci când accesați un site. Fișierele cookies NU permit identificarea dumneavoastră personală. Aceste fișiere NU sunt dăunătoare pentru dispozitivul de pe care navigați și NU afectează în vreun fel securitatea acestuia. Datele înregistrate pot fi paginile consultate, data și ora consultării și alte date de monitorizare.

Puteți seta browserul dumneavoastră astfel încât să vă informeze în legătură cu prezența cookies-urilor, lăsându-vă astfel libertatea de a le accepta sau nu. De asemenea, puteți seta browserul pentru a dezactiva cookies-urile.

Prin navigarea în continuare pe acest website acceptați termenii și condițiile privind utilizarea fișierelor de tip cookies.

Vă mulțumim și vă dorim navigare plăcută.